แนะนำ Soul Sister Podcast – Podcast เรื่องจุบจิบรอบตัวที่ผู้หญิงอยากรู้

ขอแนะนำ Podcast น้องใหม่ "Soul Sister Podcast" เรื่องจุบจิบรอบตัวที่ผู้หญิงอยากรู้ค่ะ สามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทาง รวมทั้งทางบล็อกแห่งนี้ค่ะ

Continue reading

Saving Cattle + Water Buffalo ไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

After a series of doing my own research, I was able to save one heifer and one water buffalo from a slaughterhouse to be released to the Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers which was founded by the late King Rama 9 to help farmers in poverty-ridden provinces save farming costs.

Continue reading

The Rice We Stole from the Cats

I wouldn't go as far as calling this one a 'wartime recipe.' But given the situations that we are all in right now, I couldn't help but hunker down, live, and eat simply. And this dish came right into mind when it comes to being prudent with your ingredients yet still having a mightly delicious, nutritious, and healthy meal.

Continue reading

An Anatomy of Khao Chae (Chilled Thai Summer Rice) ส่วนประกอบข้าวแช่

Khao Chae ข้าวแช่ is something Thai people eat to cool off during the scorching summer. Preparing Khao Chae takes a village, and doing it right and beautiful is no small act of dedication. So, as eaters, we might want to know more about this special rice and the accompanying side dishes. And also how to eat it properly! It's time now to be cultured!

Continue reading