“โกสุ้ย” “ม่อฉี” “บะจ่างฮกเกี้ยน” ขนมอร่อยและ “Hidden Gems” อื่นๆ ในเมืองเก่าตะกั่วป่า จ. พังงา

อำเภอตะกั่วป่า อดีตจังหวัดสำคัญที่รุ่งเรืองจากการทำเหมืองแร่ เคยเป็นเมืองที่เงียบสงัดหลังจากที่เหมืองแร่ต่างปิดตัวและผู้คนย้ายออก แต่วันนี้ด้วยความพยายามของคนท้องถิ่น...

Continue reading

Siam Origins – Delicious and Healthy Thai Restaurant at Museum Siam ?? ร้านอาหารไทยใหม่ล่าสุด ณ มิวเซียมสยาม

(TH/EN) When it comes to good and healthy food, there's nothing like a magic bullet. No one type of diet can make you healthy. But eating like Thai people and eating Thai food that focuses on collections of seasonal and various ingredients, one can get healthy without even having to glance at the 'new' and 'hype' types of diets. 

Continue reading

8 Delicious & Amazing Shaved Ice Thai Desserts

Ice made their first voyage to Siam back in 1857, via ship, in big slabs contained by crates. To preserve the cool temperatures throughout their Singapore - Bangkok route, each slab of frozen water was painstakingly covered with layers of sawdust. It was not until almost 50 years later, however, that Bangkok was able to produce ice locally. And that was the beginning of the tasty explosions in the forms of Thai ice desserts.

Continue reading