อาหารบาบ๋าโฮมเมดสูตรร้อยปีที่จุมโพ่ เขาหลัก พังงา

เมื่อกล่าวถึงอาหารบาบ๋า หรืออาหารเปอรานากัน เรามักนึกถึงจังหวัดภูเก็ต แต่แท้จริงแล้วอาหารลูกผสมระหว่างจีนกับมลายูชนิดนี้ เป็นอาหารท้องถิ่นที่แสดงถึงร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่มาทำงานและค้าขายในพื้นที่ย่านนี้...

Continue reading

Gaeng Som – A Southern Speciality – Explained. This Thai curry is Never Meant for the Faint of Heart Anyway.

(TH/EN) This bold-flavoured Thai curry was rated as one of the worst dishes in the world by TasteAtlas. But do they really know this curry well enough to judge? แกงส้ม อาหารบ้านๆ ที่กลายเป็นประเด็นอย่างมากเมื่อปีก่อน เมื่อมีเว็ปไซต์จัดอันดับแกงส้มไทยให้เป็นอาหารยอดแย่ติดอันดับของโลก สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือกระแส #saveแกงส้ม...

Continue reading

Phuket’s Moo Hong and Chaiya’s Salted Eggs | หมูฮ๊องภูเก็ตใส่ไข่เค็มไชยา

A classic stew that has proliferated throughout Thailand, Moo Palo or Khai Palo is something we can make and keep for days. It is a handy stew to have around because it gets better every time it is simmered to reheat. I am now making Phuket's famous 'Palo' which they call 'Moo Hong' with salted eggs from Chaiya district - the district known for their delicious salted eggs - in Surat Thani.

Continue reading