อาหารบาบ๋าโฮมเมดสูตรร้อยปีที่จุมโพ่ เขาหลัก พังงา

เมื่อกล่าวถึงอาหารบาบ๋า หรืออาหารเปอรานากัน เรามักนึกถึงจังหวัดภูเก็ต แต่แท้จริงแล้วอาหารลูกผสมระหว่างจีนกับมลายูชนิดนี้ เป็นอาหารท้องถิ่นที่แสดงถึงร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่มาทำงานและค้าขายในพื้นที่ย่านนี้...

Continue reading

Gaeng Som – A Southern Speciality – Explained. This Thai curry is Never Meant for the Faint of Heart Anyway.

(TH/EN) This bold-flavoured Thai curry was rated as one of the worst dishes in the world by TasteAtlas. But do they really know this curry well enough to judge? แกงส้ม อาหารบ้านๆ ที่กลายเป็นประเด็นอย่างมากเมื่อปีก่อน เมื่อมีเว็ปไซต์จัดอันดับแกงส้มไทยให้เป็นอาหารยอดแย่ติดอันดับของโลก สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือกระแส #saveแกงส้ม...

Continue reading

Siam Origins – Delicious and Healthy Thai Restaurant at Museum Siam ?? ร้านอาหารไทยใหม่ล่าสุด ณ มิวเซียมสยาม

(TH/EN) When it comes to good and healthy food, there's nothing like a magic bullet. No one type of diet can make you healthy. But eating like Thai people and eating Thai food that focuses on collections of seasonal and various ingredients, one can get healthy without even having to glance at the 'new' and 'hype' types of diets. 

Continue reading

Thailand’s Delicious Intangible Cultural Heritages | มรดกภูมิปัญญาไทยแสนอร่อย

(TH/EN) Looking to make a new bucket list of what to eat in Thailand? Here are the Thai dishes and ingredients that made it to our National Intangible Cultural Heritage list. Enjoy! อาหารไทยและวัฒนธรรมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก อาหารที่เรารับประทานกันทุกวันนี้ล้วนมีที่มาที่ไปนับร้อยปี หลายอย่างถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติอีกด้วย

Continue reading