Le Cordon Bleu Dusit’s Cookie Workshop | เรียนทำคุกกี้ที่กอร์ดองเบลอ

สั้นๆ แบบเรียนหนึ่งวัน ที่ Le Cordon Bleu Dusit จัดขึ้นทุกปีตอนที่นักเรียนฟูลไทม์เค้าปิดเทอม ซึ่งก็คือประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน และกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี และใช้เวลาเรียนตั้งแต่ครึ่งวัน หนึ่งวันเต็ม หรือสองวัน...

Continue reading