เปิดตำนาน ขนมอบคู่กับน้ำชา ภูเก็ต | On Phuket Traditional Hokkien Snacks

ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมอาหารและขนมน้ำชาของภูเก็ต เมืองที่ได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก UNESCO แห่งอาหารแห่งแรกของไทย ที่เต็มไปด้วยของอร่อยทั้งคาวและหวาน

Continue reading

What to Eat in Belfast – Yardbird | ร้านอร่อยเบลฟาสต์

  Seems like I am in a mood for old stuff, especially old diners, old buildings, and old things with traces of great stories. Last post, I have written about Tampa Restaurant in Bangkok’s very old Florida Hotel, so this one, I am going to take you to Belfast’s oldest building. The one that has been built since 1680 but still standing and now housing one of the coolest bars and restaurants in the city. Despite its compact size, Belfast is packed with so many things to see. This part of the old town is dense with old row buildings, clustered in small, narrow lanes draped with artsy and colourful murals. I might say that Belfast...

Continue reading