เที่ยวพระราชวังพญาไท | Phya Thai Palace, Bangkok

 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท มีจัดแสดงนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ซึ่งเป็นนิทรรศการมัลติมีเดีย แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เรื่องราวและอุปกรณ์การทรงงาน รวมทั้งพระหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ทั้งต่อมนุษย์และเพื่อนต่างสายพันธุ์ทุกประเภท พระราชกรณียกิจในการบำรุงศาสนาด้วยพระหฤทัยที่กว้างใหญ่ การทรงงานด้านต่างประเทศ และการพัฒนาโครงการในพระราชดำริทั้งหมด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการประมวลภาพทั้งหมดหลังการประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ได้จัดขึ้นในพระที่นั่งทรงธรรม ณ พระเมรุมาศ หลังจากมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่มีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมรวมทั้งนิทรรศการต่างๆ ที่มีจัดขึ้นหลายส่วนในบริเวณพระเมรุมาศ โดยนิทรรศการชุด “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นี้ ได้ถูกนำมาจัดแสดงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่พระเมรุมาศเมื่อปลายปีก่อน รวมทั้งผู้ที่ไปแล้วอ่านไม่ถนัดเพราะว่าคนล้นหลามมากในช่วงดังกล่าว สามารถมาชมใหม่ รวมทั้งได้ชมความงามของพระราชวังพญาไท พระราชวังที่เก่าแก่และสวยงามมากแห่งนี้ไปด้วยในคราวเดียวกัน

“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” มีรายละเอียดมากมายที่สามารถเดินอ่านได้อย่างเต็มที่ เช่น อุปกรณ์ทรงงาน กล้องถ่ายรูปตั้งแต่ยุคแรกๆ แผนที่ ดินสอ ที่พระองค์ทรงใช้เป็นประจำในการดำเนินพระราชกรณียกิจ รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เรื่องราวความรู้ตามประเพณีที่งดงามของไทย ที่พระองค์ทรงทะนุบำรุงรักษาผ่านพระราชกรณียกิจ เช่น พระมหาสังข์ / ใบมะตูม (ประเพณีศักดิ์สิทธิ์โบราณตามตำนานศาสนาพราหมณ์) หลักทศพิธราชธรรม หรือธรรมมะทั้งสิบประการที่พระองค์ทรงปฏิบัติ รวมทั้งการการฝึกสติ ซึ่งเป็นกำลังหนุนจิตของพระองค์ท่านที่เป็นที่รู้กัน ที่เราทุกคนสามารถนำมาใช้ได้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเอง และเรื่องราวของพระพุทธนวราชบพิตร (กำลังของแผ่นดิน) ที่ทรงออกแบบเพื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศและหน่วยทหาร ทั้งได้จำลองพระราชทานทุกอำเภอ ลักษณะสำคัญคือมีพระพิมพ์ที่ทรงประดิษฐ์ ประดิษฐานอยู่ที่กึ่งกลางฐานบัวหงายด้านหน้า เมื่อมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดใดก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร ประดิษฐานในการพิธีเพื่อทรงสักการะ

ในส่วนของพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ มีการรวบรวมการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศไว้ทั้งหมด โดยเมื่อแรกเริ่มรัชกาล ได้ทรงรับรองพระประมุขแห่งกัมพูชาเป็นพระราชอาคันตุกะลำดับแรก ต่อด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศรวม ๓๒ ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๓๒ 

ในส่วนนี้เราจะเห็นถึงพระจริยวัตรทางการทูต รวมทั้งพระสิริโฉมที่งดงามมากที่สุดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยกันตลอดทุกหนแห่ง (เน้น) ด้วย พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ในทุกภาพ และเป็นรอยยิ้มทั้งส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และของพสกนิกรชาวไทยจริงๆ

พระที่นั่งพิมานจักรี
ห้องทรงพระอักษร
ท้องพระโรงกลาง และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท้องพระโรงกลาง และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การเข้าชมนิทรรศการ และพระราชวังพญาไท

ในช่วงที่มีนิทรรศการ“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” พระราชวังพญาไท จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้เป็นพิเศษ โดยนิทรรศการจะจัดอยู่ที่ พระที่นั่งพิมานจักรี ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่งในพระราชวัง โดยนิทรรศการจัดแสดงเป็นสองภาษา คือ ไทย และอังกฤษ และมีการจัดทำข้อมูลดิจิทัล ที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยรหัส QR Code ที่แสดงไว้พร้อมกัน เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา 09.00 – 15.00 น. หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการเข้าชม และกรุณาแต่งกายสุภาพ โทร. 02-354-7987, 02-354-7732 โดยนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” จะจัดขึ้นเป็นเวลา 6 เดือน

แต่หากว่าต้องการเข้าชมทั้งนิทรรศการและพระราชวังพญาไทในวันเดียวกัน สามารถมาในวัน อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ ได้ เพราะในวันดังกล่าวทางพระราชวังจะมีการนำชมพระราชวังด้วย โดยมีผู้นำชมเป็นสมาชิกของชมรมคนรักวัง ที่ก่อตั้งโดยสมาชิกที่เป็นแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อช่วยอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพย์สมบัติที่มีค่าแห่งนี้ รวมทั้งฝึกอบรมวิทยากร (ซึ่งก็เป็นแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาล ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่และเกษียณอายุแล้ว) มาเป็นผู้นำชมพระราชวังทั้งหมด รวมทั้งหมู่พระที่นั่งต่างๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายน่าสนใจมาก โดยใช้เวลานำชมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งการนำชมก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน เวลาการนำชมคือ อังคาร และพฤหัส เวลา 13.30 น. และเสาร์ อาทิตย์ มีสองรอบ เวลา 09.30 และ 13.30 น. ไม่มีการจองคิว สามารถไปได้เลย แนะนำให้ไปล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 

จอดรถ – วันอังคาร และพฤหัส ช่วงบ่ายอาจจะพอหาที่จอดได้ในบริเวณโรงพยาบาล แต่หากมาเสาร์อาทิตย์ จะมีลานจอดของนายทหารชั้นนายพลอยู่ (เข้าทางประตูสอง) แผนที่ที่จอดรถอยู่ด้านล่างค่ะ

แวะพัก กิน ดื่ม  – คาเฟ่นรสิงห์ “Cafe de Norasingha” เป็นร้านกาแฟ และร้านอาหารในรั้ววังพญาไท ตั้งอยู่ในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง และที่พักคอยผู้รอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารนี้อยู่ตรงข้ามพระที่นั่งพิมานจักรี เปิดทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 08.30  – 19.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 19.00 น. โทร. 02-354-8376 

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับวังพญาไท  สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ
กับรุ่นพี่ผู้สื่อข่าวที่รู้จักกันมานานมากค่ะ 🙂
กับพลตรีหญิงวีราวรรณ มหานันทโพธิ์ อดีตพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (เกษียณอายุราชการ) อาสาสมัครผู้นำชมพระราชวังพญาไท และหนึ่งในสมาชิกรุ่นแรกๆ ของ “ชมรมคนรักวัง” ที่ช่วยกันทำนุบำรุงและอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวที่สำคัญของพระราชวังพญาไท
พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ ท้องพระโรงเดิมในสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จมาประทับ ณ​ วังพญาไท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
ท้องพระโรงได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ มีโดมอยู่ตรงกลางรับด้วยหลังคาโค้งรับประทุนทั้ง ๔ ด้าน


© OHHAPPYBEAR


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *