ธนาคารปู บ้านปลา ประจวบคีรีขันธ์ | Crab Bank + Fish Habitat in Prachuab Khiri khan

(⬇︎ ภาษาไทย ⬇︎) Local fishermen in Thailand are fighting a losing game against the deterioration of marine ecology caused by destructive fishing equipment and over fishery. In this video, we interviewed two fishermen in Prachuab Kirikhan province. One heads the community’s blue swimming crab cooperative that plays an important role sustaining and increasing the crab populations in the area. Another is a young fisherman who, with his peers, is trying to revive the Sam Roi Yod bay area by building artificial fish habitat as a way to help bringing back the natural ecology. As consumers, we all can help by spreading words...

Continue reading

เที่ยวพระราชวังพญาไท | Phya Thai Palace, Bangkok

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท มีจัดแสดงนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ซึ่งเป็นนิทรรศการมัลติมีเดีย แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เรื่องราวและอุปกรณ์การทรงงาน...

Continue reading

เที่ยววังบางขุนพรหม | Bang Khun Phrom Palace, Bangkok

  (TH/EN) Off the Beaten Path, And Into a Historical Valley. >> It has become our mission of late to spend our weekends exploring our very own native city (born and bred, no less). We have always dreaded Bangkok’s nasty ridiculous traffic that always holds us back from going places like we actually wanted to. But after some successful planning, here we are, getting the most out of each day by grouping together the places that we want to do and do it all in one whole day. So the whole of our last Saturday went like this: morning at this gorgeous Bangkhunprom Palace, lunching at Krua Apsorn, and come back to Bank of Thailand’s...

Continue reading

เที่ยวธนาคารแห่งประเทศไทย | Bank of Thailand Learning Center, Bangkok

(TH/EN) To me, there are two things in the world that would NEVER go out of style: money and knowledge.  I was in my sophomore year, my father allowed me to drive to school for the first time. One condition though, was that each evening, I was to pick him up at his work. My university was on Henri Dunant Road, his office on Silom. Usually, he would get off work late, and strangely, instead of going window shopping at the MBK mall like most of my peers, I would rather be sitting around, doing my homework and reading at his office’s vast library. The waiting was only for a couple of hours a day, but the result of being surrounded by books and...

Continue reading