ยิบรอลตาร์ คาบสมุทรไอบีเรีย | Gibraltar, the Iberian Peninsula

(ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN) พื้นที่ติ่งที่อยู่ตอนใต้สุดของคาบสมุทรไอบีเรีย พอดีทางเข้าออกช่องแคบยิบรอลตาร์ ซึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมากของการเดินเรือไปมาในแถบนี้...

Continue reading