วิธีทำน้ำตาลโตนด สวนตาลกำนันถนอม

สวนตาลลุงถนอม เพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้เรื่องน้ำตาลโตนด วิธีการเก็บ การเคี่ยว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีของไทยค่ะ

Continue reading