ชอบมากๆ ยังน้อยไป เมื่อดิฉันไป “พนมเปญ กัมพูชา” อีกครั้ง

ไปกัมพูชาครั้งแรกเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ตอนนั้นทำงานเป็น Technical Writer ให้กับ NSRC ซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก องค์กรนี้ได้รับเงินสนับสนุนหลักๆ จาก US National Science Foundation...

Continue reading