ชอบมากๆ ยังน้อยไป เมื่อดิฉันไป “พนมเปญ กัมพูชา” อีกครั้ง

ไปกัมพูชาครั้งแรกเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ตอนนั้นทำงานเป็น Technical Writer ให้กับ NSRC...

Continue reading

See, Eat, Do in Taipei | เที่ยวไทเป จิ่วเฟิ่น เบ่ยโถ

ตีพิมพ์ในนิตยสาร Expression เมื่อต้นปี 2559 เรื่องและภาพมีการสงวนลิขสิทธิ์ | words and images are copyrighted. Other...

Continue reading

Lunch in Style at Cafe Un Deux Trois, the Mandarin Oriental Taipei

On our last day in Taipei, we had this lovely lunch at the Cafe Un Deux Trois at the Mandarin Oriental. The food was beautiful as expected and also very delicious. We also enjoyed the backdrop of the much-raved, one of the kind...

Continue reading

Eating in Ximending and Yong Kang Street, Taipei

Ximendeng area and Yong Kang street are among Taipei’s most visited areas for anyone – from locals to visitors. Both places are packed with things to eat and we selected just things we found delicious to share...

Continue reading